Steps Untold 2.0: Stories of Reverse Migration, AR Interventions in Public Space & Guided Tour / DARV

Колективът DARV (Виолета Иванова, Михаела Кавданска и Флориан Вайнрих) ще представи нови интервенции с добавена реалност в публични пространства като част от текущия си проект Steps Untold.

Това е поредица от специфични за конкретното място интервенции, изпълнявани върху и около градски стълбища. Колективът предлага концептуална, кураторска и технологична рамка за артисти, които могат да участват или да разработват свои собствени проекти. Разказите в реално време и дигиталните разкази се съчетават безпроблемно в рамките на приложението за добавена реалност DARV, създавайки съставно преживяване, което може да бъде достъпно чрез преносими устройства в публични пространства.

В Steps Untold 2.0 колективът се впуска в темата за обратната миграция, като черпи вдъхновение от опита на български жени в областта на изкуството и културата, които са се завърнали да живеят и работят в България.

Вдъхновен от историите на тези професионалисти, колективът изследва различни гледни точки към обратната миграция. DARV отправи покани към седем български артисти и арт продуценти, като ги помоли да допринесат със собствените си прозрения като завръщащи се мигранти, размишлявайки върху въпроси като: Какво е мястото на артистите, завръщащи се от чужбина, в обществото? Изгубени в превода или Извънземното срещу Хищника, или какъв беше (е) процесът на адаптация за вас като "нов завръщащ се"? Какви са сравненията и паралелите между "тук и там" и доколко устойчиви са те в ежедневието?

Това съвместно начинание има за цел да хвърли светлина върху често нечуваните и невидими процеси на ремиграция и тяхното лично и социално въздействие. Както обикновено в социално ориентираните проекти на DARV, работният процес е също толкова важен, колкото и резултатът, като насърчава връзките между хората и осигурява споделено пространство за артистичен размисъл по различни социално значими теми.

Дигиталните интервенции ще бъдат реализирани в добавена реалност в различни обществени пространства в София. Художниците ще предложат водени турове из всички локации в петък, 27 октомври, между 16:00 и 18:00 ч., сборен пункт Национална художествена академия, София. 

Steps Untold 2.0, участници в проекта: Иглика Христова (визуален артист, преподавател по съвременно изкуство), Веселина Дашинова (артист, режисьор, преподавател), Биляна Груданска (пианист, певица, музикален педагог), Олга Минева (основател на фондация EMPROVE, организационен психолог, консултант, арт продуцент), Силвия Радева - SILVIYAR (артист), Рая Вуцова (визуален артист), Рада Якова (артист).

Дата на събитието
Крайна дата
Период
16:00-18:00

Участници