ВИНЕР, Норберт (WIENER, Norbert)

От РЕЧНИК – ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА
Направо към навигацията Направо към търсенето

Норберт Винер е американски математик, пионер в изучаването на случайните и шумови процеси, принос, приложим в инженерството, системния контрол, компютърните науки, биологията, философията и организацията на обществото. По време на втората световна война, работата му върху автоматично насочващи снаряди довежда Weiner до идеята за комуникационната теория и в последствие формулирането на кибернетиката. Той разработва областта на кибернетиката, вдъхновявайки цяло поколение от учени да мислят за компютърните технологии като средство да разшият човешките възможности.

В „The Human Use of Human Beings” („Хуманната употреба на човешките същества”), Винер разглежда връзката между компютрите и човешката нервна система. Идеята, която проповядва е, че машините ще освободят хората от тежкият и безсмислен труд, за да се отдадат на по-креативни занимания. В същото време той говори и за опасността от дехуманизиране . Винер разглежда последиците от кибернетиката в сферата на образованието, правото, науката и технологиите. Също така разглежда темата за „третата индустриална революция”. „Обществото може да бъде разбрано само чрез изследване на съобщенията и средствата за комуникация, които принадлежат към нея. В бъдещото развитие на тези средства за комуникация, съобщенията между хора и машини, машини и човек, машина и машина, ще играят все по-важна роля. ”- Норберт Виенер